? RZSJ-1825q面_{?- C市瑞泰机械有限责d?/title> <meta name="Keywords" content="RZSJ-1825q面_{?> <meta name="Description" content="Z详细介绍RZSJ-1825q面_{品内?包括RZSJ-1825q面_{的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有RZSJ-1825q面_{新M及最新的市场RZSJ-1825q面_{h?咨询电话:0373-5053888"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/RTJX/Css/Index.css" /> <script language="javascript" src="/template/RTJX/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.tip').mouseover(function(){ var $tip=$('<div id="tip"><div class="t_box"><div><s><i></i></s><img src="'+this.href+'" /></div></div></div>'); $('body').append($tip); $('#tip').show('fast'); }).mouseout(function(){ $('#tip').remove(); }).mousemove(function(e){ $('#tip').css({"top":(e.pageY-60)+"px","left":(e.pageX+30)+"px"}) }) }) </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--container--> <div id="container"> <div id="header"> <h1> <img src="/uploads/logo/20140729111200.jpg" alt="C市瑞泰机械有限责d?/></h1> <div class="headerR"> <p> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博 </a>-<a href="/sitemap.xml">XML</a>-<a href="/sitemap.html" title="|站地图"> |站地图</a>-<a><span style="cursor: hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.116022.tw','RZSJ-1825q面_{?- C市瑞泰机械有限责d?)">收藏本站</span></a></p> <div class="clear"> </div> <div class="search">    <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()" > <input type="text" name="k" size="20" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/RTJX/images/search4.gif" align="top" style="margin-right:10px" > </form> </div> <img alt="C市瑞泰机械有限责d? src="/template/RTJX/Images/tel.jpg" / > </div> </div> <div id="globalNavi"> <ul> <li><a href="http://www.116022.tw/">瑞泰首页</a></li> <li><a href="http://www.116022.tw/about/">公司?/a></li> <li><a href="http://www.116022.tw/news/">新闻中心</a></li> <li><a href="http://www.116022.tw/supply/">产品展示</a></li> <li><a href="http://www.116022.tw/about/about2.html">资质荣誉</a></li> <li><a href="http://www.116022.tw/about/about3.html">售后承诺</a></li> <li><a href="http://www.116022.tw/about/about4.html">企业实况</a></li> <li><a href="http://www.116022.tw/about/about5.html">诚聘英才</a></li> <li><a href="http://www.116022.tw/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="banner"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1420 var adimgheight=450 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20150206061233.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190806102845.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20161130104156.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 9000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> <div id="main"> <div id="conts" class="inconts"> <div class="cotitle"><p>产品详细</p> <h4 class="coTop"> 您现在的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/rzsjjxs/">_{?/a> > <a href="/supply/115.html">RZSJ-1825q面_{?/a></h4> </div> <div class="comcontent"> <div class="probg "> <div class="xiangxi"> <div class="xz"> <a class="tip"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/14759/201807231903155291475952634.jpg?path=www.116022.tw/uploads/cp/201807231903155291475952634.jpg" width="300px" onload="imgZoomer(this,300,300)"></a> </div> <div class="xy"> <p> 名称QRZSJ-1825q面_{?/p> <p> 产品型号Q?/p> <p> 产品介:</p> </div> </div> </div> <hr /> <div class="info_company"> <p> <div style="line-height:30px; max-width:100%;"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-size:32px;"> </span><span style="font-size:32px;">使用说明?/span><span style="font-size:32px;"> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-size:32px;"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/14759/201807231905483891475946651.jpg" alt="" /> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-size:32px;"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/14759/201807231906009981475970122.jpg" alt="" /><br /> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">产品技术详l说?/span><span style="font-size:16px;">  </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">本次选用?/span><span style="font-size:16px;">RS</span><span style="font-size:16px;"><a href="http://www.116022.tw/supply/37.html" target="_blank">_振动{?/a>Q是我公司科研h?/span><span style="font-size:16px;">,</span><span style="font-size:16px;">在吸收国外先q筛机技?/span><span style="font-size:16px;">,</span><span style="font-size:16px;">l过开发改q而设计生产的一U先q筛分设?/span><span style="font-size:16px;">,</span><span style="font-size:16px;">该设备具有筛分效率高Q筛|利用率高,占地I间,安装使用方便Q无污染Q噪音低Q维护方便等点,用户反应良好Q至今已在国内多个化工项目和其它行业中广泛采用? </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">目前Q国内多采用通用的筛机来{分l颗_或_料Q筛分效率低Q占用空间大Q安装维修不太方便,工h力_强度比较Q噪间和污染高,生环境比较差?/span><span style="font-size:16px;">  </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">本新型的回{式振动筛分设备正是针对上q问题而设计的Q它通过特定的往复旋转式q动方式和低度倾斜的筛面,使物料快速通过{网Q达到筛分的高效率和高量。ƈ配备自动张紧和自动清z的{网安装pȝQ达到用h理想的筛分效果。全闭的结构,W合工作环境的环保要求;几乎没有对地面基的垂直冲击蝲P使得该系列筛分机有更qK的市场应用环境?/span><span style="font-size:16px;">  </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">A</span><span style="font-size:16px;">Q回转式振动{的l构使用特点  </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">a)</span><span style="font-size:16px;">独特的回旋往复式q动方式Q? </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">b)</span><span style="font-size:16px;">|面自动张紧pȝ装置  </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">c)</span><span style="font-size:16px;">{面自清z清扫装|? </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">d)</span><span style="font-size:16px;">动^衡驱动系l? </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">e)</span><span style="font-size:16px;">快速开启的盖安装pȝ装置  </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">B</span><span style="font-size:16px;">Q回转式振动{的设计优特? </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">物料从设备顶部进入ƈq速分散在{网表面宽度上,快速流向出料端Q小于网孔的物料透过{网Q大的物料留在筛面上Q从而完成筛分作业?/span><span style="font-size:16px;">  </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">a)</span><span style="font-size:16px;">两种{分q动方式  </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">往复回旋式的运动方式可物料快速的分散Q筛分,Ҏ的往复回旋运动,使物料与{面始终保持接触Q能在没有垂直振动和跛_的情况下Q将物料快速分散和透筛Q物料筛分精l均匀Q筛分效果良好?/span><span style="font-size:16px;">  </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">b)</span><span style="font-size:16px;">自清|系l,  </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">Ҏ物料颗粒的物理特性和产成品要求,必须保证{分时筛|不_不堵,安装在筛格方框中的弹跳球Q筛分时通过直接撞击{网Q弹ȝ在筛|上或卡在筛|上的杂物和颗粒Qɽ{网表面保持q净不堵孔,从而保证筛机高标准的筛分效率和产量?/span><span style="font-size:16px;">  </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">c)</span><span style="font-size:16px;">|面自动张紧装置  </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">{网设计为四周有多个安装孔的标准通用形式Q通过安装在筛格四周的Ҏ夹_其安装在筛gQƈ使筛|保持均匀的张紧力Qɽ{面始终处于张紧状态,l过{分的物料粒度均匀Q标准筛|也使快速更换筛|成为可能,降低了停机时_提高了生产效率?/span><span style="font-size:16px;">  </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">d)</span><span style="font-size:16px;">驱动qpȝ  </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">驱动装置的动q设计使筛分运动不产生q大的振动冲击,使设备安装在悬吊装置上面而不影响{分效果?/span><span style="font-size:16px;">  </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">加装的进料和布料装置Q既保证密封不漏料,又保护筛|避免受C落物料的直接冲击Qƈ提高了物料分布在整个{面宽度上的旉Q物料q入{机后迅速铺开Q从而能更有效的利用{网面积?/span><span style="font-size:16px;">  </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">以上所q^?b><a href="http://www.116022.tw/" target="_blank" style="font-weight:bold">_{?/a></b>讑֤Q填补了国内高标准筛分设备的生I白Q具有结构先q实用,性能E_可靠Q安装调试方便,刉费用低{优点,</span><span style="font-size:16px;">  </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;">另外Q整台设备ؓ钢丝l烦吊挂安装形式Q几乎没有垂直运动的方式Q避免了讑֤对地面或楼板的动载荷冲击Qg长了轴承使用寿命Q减了基徏投资Q设备生产噪韛_?/span><span style="font-size:16px;">85dB</span><span style="font-size:16px;">Q低于国家规定的标准Q完全符合生产环境的噪音环保要求Q是一U很有推q用h值的环保型设备? </span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;"> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:18px;color:#E53333;"><strong><a href="http://www.116022.tw/" target="_blank">C市瑞泰机械有限责d?/a></strong></span><span style="font-size:18px;color:#E53333;"><strong>  </strong></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:18px;color:#E53333;"><strong>地址Q新乡市化工?/strong></span><span style="font-size:18px;color:#E53333;"><strong>123</strong></span><span style="font-size:18px;color:#E53333;"><strong>? </strong></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:18px;color:#E53333;"><strong>电话Q?/strong></span><span style="font-size:18px;color:#E53333;"><strong>0373-5053888</strong></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:18px;color:#E53333;"><strong>传真Q?/strong></span><span style="font-size:18px;color:#E53333;"><strong>0373-5053988  </strong></span> </p> </span> </p><span id="nestremark"></span></div> </p> <p style="font-size:16px;"> 上一条:<a href="/supply/117.html">安全{?/a> 下一?<a href="/supply/24.html">方Ş_֯{?/a> </div> <div class="tag"> 相关标签Q?/div> <div class="aboutinfo"> <div class="abouti"> •相关信息 </div> <div class="newsInfor"> <ul> <li><a target="_blank" href="/news/109.html" title="_{在使用的时候要注意哪些事项Q?>_{在使用的时候要注意哪些事项Q?/a> </li> <li><a target="_blank" href="/news/108.html" title="中华人民共和国网l安全法">中华人民共和国网l安全法</a> </li> <li><a target="_blank" href="/news/107.html" title="_{分机在使用中应注意的事?>_{分机在使用中应注意的事?/a> </li> <li><a target="_blank" href="/news/106.html" title="q面回{{与往复推拉筛之间的差?>q面回{{与往复推拉筛之间的差?/a> </li> <li><a target="_blank" href="/news/105.html" title="方Ş摇摆{和直线振动{之间有什么不一P">方Ş摇摆{和直线振动{之间有什么不一P</a> </li> </ul> </div> </div> <div class="aboutinfo"> <div class="abouti"> •相关产品 </div> <div class=""> <div class="product"> <ul> <li><a href="/supply/40.html" class="img"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/14759/201905300931148771475978810.jpg?path=www.116022.tw/uploads/cp/201905300931148771475978810.jpg" alt="直线振动{? width="189px" height="141px" onload="imgZoomer(this,189,141)"></a><a href="/supply/40.html" title="直线振动{? >直线振动{?/a></li> <li><a href="/supply/116.html" class="img"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/14759/201904240906337331475997449.jpg?path=www.116022.tw/uploads/cp/201904240906337331475997449.jpg" alt="圆Ş摇摆{? width="189px" height="141px" onload="imgZoomer(this,189,141)"></a><a href="/supply/116.html" title="圆Ş摇摆{? >圆Ş摇摆{?/a></li> <li><a href="/supply/8.html" class="img"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/14759/201904240826456391475917985.jpg?path=www.116022.tw/uploads/cp/201904240826456391475917985.jpg" alt="q面回{{? width="189px" height="141px" onload="imgZoomer(this,189,141)"></a><a href="/supply/8.html" title="q面回{{? >q面回{{?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="sideBar"> <div class="sidebox"> <div class=" title"> <p>产品列表<span>   LIST</span></p> </div> <div class="sideList"> <ul> <li><a href="/rtyzs/" title="方Ş摇摆{? >方Ş摇摆{?/a></li> <li><a href="/pmhzs/" title="q面回{{? >q面回{{?/a></li> <li><a href="/rzsjjxs/" title="_{? >_{?/a></li> <li><a href="/fxybs/" title="圆Ş摇摆{? >圆Ş摇摆{?/a></li> <li><a href="/rtzxzds/" title="直线振动{? >直线振动{?/a></li> <li><a href="/dbzds17/" title="三次元振动筛" >三次元振动筛</a></li> <li><a href="/zdszybpbj/" title="振动{专用备品备? >振动{专用备品备?/a></li> <li><a href="/rtxzs/" title="旋振{? >旋振{?/a></li> <li><a href="/jys/" title="验筛" >验筛</a></li> <li><a href="/kyzds/" title="矿用振动{? >矿用振动{?/a></li> <li><a href="/ssdsj/" title="输送提升机" >输送提升机</a></li> <li><a href="/zdglj/" title="振动l料? >振动l料?/a></li> <li><a href="/zdpmb/" title="振动q煤? >振动q煤?/a></li> <li><a href="/dbzds/" title="弹臂振动{? >弹臂振动{?/a></li> <li><a href="/zws/" title="振网{? >振网{?/a></li> <li><a href="/gls/" title="概率{? >概率{?/a></li> <li><a href="/yxybs/" title="圆振{? >圆振{?/a></li> <li><a href="/qls/" title="气流{? >气流{?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="linkbox"> <div class="title"> <p>联系我们<span>   CONTACT</span></p> </div> <div class=" linkList"> <ul> <li>联系人:孙经?/li> <li>手机Q?3903809267</li> <li>电话Q?373-5053888</li> <li>传真Q?373-5053988</li> <li>邮箱Q?a href="mailto:xxrtjx@163.com">xxrtjx@163.com</a></li> <li>|址Q?a href="http://www.116022.tw">www.116022.tw</a></li> <li>地址Q新乡市南环李村工业园区</li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <!--container end--> <div id="footer"> <div class="footerNav"> <a href="/" title="|站首页">|站首页</a>| <a href="/about/" title="公司?> 公司?</a>| <a href="/news/" title="新闻中心" > 新闻中心 </a>| <a href="/supply/" title="产品展示">产品展示</a>| <a href="/contact/" title="联系我们">联系我们</a> <a target="_blank"></a> <a >技术支?/a>Q中企电子商? Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank">{lpȝ</a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-03-11/"></script> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1000360032'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1000360032%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> </div> <div class="text"> 版权所?copy; Qwww.116022.tw (<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) C市瑞泰机械有限责d?nbsp;主要生<a href="http://www.116022.tw" title="q面回{{?> q面回{{? </a>, <a href="http://www.116022.tw/supply/" title="_{?>_{?/a>, <a href="http://www.116022.tw/supply/" title="方Ş摇摆{?>方Ş摇摆{?/a>{?Ƣ迎来到订购!<br />   热门城市推广: <a href="/puyang.html" title="Ȯ阳" target="_blank" >Ȯ阳</a> <a href="/jiaozuo.html" title="焦作" target="_blank" >焦作</a> <a href="/anyang.html" title="安阳" target="_blank" >安阳</a> <a href="/changsha.html" title="长沙" target="_blank" >长沙</a> <a href="/baoding.html" title="保定" target="_blank" >保定</a> <a href="/qingdao.html" title="青岛" target="_blank" >青岛</a> <a href="/weifang.html" title="潍坊" target="_blank" >潍坊</a> <a href="/najing.html" title="南京" target="_blank" >南京</a> <a href="/heze.html" title="菏泽" target="_blank" >菏泽</a> <a href="/tianjin.html" title="天|" target="_blank" >天|</a>   </div> <div style="width:350px;margin:0 auto; padding:20px 0;"> <a target="_blank" ><img src="/template/RTJX/images/tb.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#fff;">豫公|安?41070302000174?/p></a><a target="_blank">豫ICP?3002886?2</a><a href="https://#baidu.com/web/welcome/ico?s=b360bb502d7cee08b93728a8a0cc1966" target="_blank" title="癑ֺl计">癑ֺl计</a> </div> </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?b360bb502d7cee08b93728a8a0cc1966"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script type="text/javascript"> var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "#/h.js%3F737a5b055541a5116e99c9ffa0ea35b3' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> <script type="text/javascript" src="http://g.tydcdn.com/js/?auto=1"></script> <script type="text/javascript" src="http://g.789001.net/public"></script> <script src="http://xunpan.tydcms.com/images/jquery-3.5.1.min.js" charset="UTF-8"></script> <script src="http://xunpan.tydcms.com/images/kefu.js" charset="UTF-8"></script> <a href="http://www.116022.tw/"><span class="STYLE1">(*^^*)MGµޱͻ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.822186.tw">11ѡ5н</a> <a href="http://www.ixeyqw.tw">齫ô</a> <a href="http://www.oeomnl.tw">ʱʱʱͶ</a> <a href="http://www.riwuvi.tw">˲3d</a> <a href="http://www.464470.tw">һ2021</a> <a href="http://www.849507.tw">ʱʱ3</a> <a href="http://www.686598.tw">ʤƽ</a> <a href="http://www.131448.tw">mgַƽ̨</a> <a href="http://www.819650.tw">3 ԻŽ</a> <a href="http://www.538259.tw">cbaȷֱ</a> <a href="http://www.906381.tw">羺ȷֱӢ˱ȷֱ</a> <a href="http://www.feiavw.tw">ֲнѯʽ</a> <a href="http://www.527196.tw">ô8</a> <a href="http://www.484920.tw">k8</a> <a href="http://www.949013.tw">8</a> <a href="http://www.444997.tw">ʮֵȫϼ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>